Strawberry Sponge Vanilla Cup Cake

Strawberry Sponge Vanilla Cup Cake

Strawberry Sponge Vanilla Cup Cake

Strawberry Sponge Vanilla Cup Cake

ราคา (ไม่รวมค่าจัดส่ง):
ราคากล่องละ 400 บาท จำนวน 10 คัพ/กล่อง

หมายเหตุ:
– จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ 1 กล่อง
– กรุณาสั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน เพื่อมีเวลาเพียงพอคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า

Advertisements

2 thoughts on “Strawberry Sponge Vanilla Cup Cake

  1. รบกวนส่งราคาถ้าซื้อครั้งละยี่สิบถึงสามสิบรวมใส่ถ้วยพลาสติดที่มีที่ครอบด้วยค่ะ
    สั่งอาทิดละปะมานสองครั้ง ไปเรื่อยๆถ้าถูกใจกัน
    อยากทราบว่ารับของได้ที่ไหนหรือรายละเอียดการส่งด้วยค่ะ
    ขอบคุนมากค่ะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: