Rich Toffee Cake – ริชท๊อฟฟี่เค้ก

Rich Toffee Cake

Rich Toffee Cake

ราคา (ไม่รวมค่าจัดส่ง):
ราคากล่องละ 100 บาท จำนวน 3 ชิ้น(4x4cm)/กล่อง

หมายเหตุ:
– จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ 2 กล่อง
– กรุณาสั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน เพื่อมีเวลาเพียงพอคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: