Kanom Leum Gleun – ขนมลืมกลืน


Kanom Leum Gleun - ขนมลืมกลืน

” ขนมลืมกลืน (Kanom Leum Gleun) ” เป็นขนมที่ทำจากแป้งถั่วเขี​​ยว กะทิ และน้ำตาล มีลักษณะนุ่ม ส่วนประกอบของขนมมี 2 ส่วน คือ ส่วนของตัวขนมและหน้าขนม เมื่อตักหยอดใส่กระทงแล้วโร​​ยหน้าด้วยกะทิ เนื้อขนมลื่น กลืนได้ง่าย จึงเรียกว่า ขนมลืมกลืน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: